Japanese tea / Matcha green tea/Gyokuro - Greentea House Cha-no-Ha

Japanese tea

Matcha green tea/Gyokuro

Sort by

Gyokuro Tanabe Goko

 • ¥5,400
 •  
 • gyokuro1

Taste: Mild Orijin:Kyotanabe, Kyoto Prefecture C...

Green Powder

 • ¥172
 •  
 • thma-007

Matcha No30

 • ¥324
 •  
 • thma-004

Origin:Kyoto,Ujikohata

Matcha No50

 • ¥540
 •  
 • thma-003

Origin:Kyoto,Ujikohata

Matcha No80

 • ¥864
 •  
 • thma-002

Origin:Kyoto,Ujikohata

Matcha No100

 • ¥1,080
 •  
 • thma-001

Origin:Kyoto,Ujikohata

Matcha No150

 • ¥1,620
 •  
 • thma-006

Origin:Kyoto,Ujikohata

Matcha No200

 • ¥2,160
 •  
 • thma-005

Origin:Kyoto,Ujikohata

Page Top